Team

Team Maastricht - LAB

Sven Cimmermans
kernpartner Maastricht-LAB
Lincey Bastings
kernpartner Maastricht-LAB
Carola Janssen
kernpartner
Maastricht-LAB
Tom Heijnens
Event manager
Jos Simons
manager ruimte gemeente Maastricht
Karin Somers
stadsreporter
Lieke Rijkx
stadsreporter

Alumni

voormalig kernpartner Maastricht-LAB
Tim Prins
voormalig kernpartner Maastricht-LAB
Tima van der Linden
voormalig kernpartner Maastricht-LAB
Bram Loeffen
voormalig (tijdelijk) kernpartner Maastricht-LAB
Anne-Sophie Lemmens
Voormalig project assistent
Maastricht- LAB
Michèle Bartels
Voormalig project manager
Maastricht- LAB
Jorine van der Steen
voormalig projectmedewerker Maastricht-LAB
Christianne Sleuten
stagiaire
event management
Thom Lindelauf
stagiair vastgoed

oud Gideonsbendeleden Maastricht-LAB

Gerdo van Grootheest
wethouder gemeente Maastricht
Jordy Aerts
ING Real Estate Finance
Stefan Bos
BAM utiliteitsbouw
Ron Cörvers
ICIS/ Universiteit Maastricht
Roger Cox
Paulussen Advocaten
Mirjam Depondt
Woonpunt
Hans Martin Don
Leger des Heils
Roger van Eijs
Swentibold projectontwikkeling
Richard Leenards
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
Nicole Maurer
architect/ coördinator Academie van Bouwkunst
Jaco Meuwissen
3W New Development
Loes van Oort
NAiM/ Bureau Europa
Sheila Oroschin
ondernemer en oprichter van The Masters
Paul Rinkens
voorzitter MVV/ ondernemer
Frank Strolenberg
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed/ Nationaal Programma Herbestemmen
Frans Tonnaer
hoogleraar Open Universiteit omgevingsrecht
Pascal Wauben
stadsbouwmeester Sittard-Geleen
Agenda