PROJECT #01

Park van de Toekomst

Omschrijving
Medio 2012 is het Maastricht-LAB gestart met het experiment Park van de Toekomst. Een belangrijk vraagstuk, aangezien Maastricht aan de slag gaat met een aantal parken. In het park van de toekomst is ruimte voor cocreatie en burgerparticipatie. Een zoektocht naar ideeën vanuit verschillende invalshoeken. Centrale vraag in de zoektocht naar het 'Park van de Toekomst' is hoe verschillende partijen en burgers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het gebruik van Maastrichtse parken en hoe een park kan bijdragen aan de leefbaarheid en identiteit van de stad. Het experiment park van de toekomst bestaat uit twee delen:

 • Het (tijdelijke) Sphinxpark als inspiratiebron (beïndigd in oktober 2013). We hopen dat het Sphinxpark als een soort 'vliegende start' kan dienen voor het Frontenpark. Doel is om in een reeks van workshops via ideeën en initiatieven te komen tot plannen die kunnen worden ontwikkeld en die aanvullend zijn op het huidige programma van het Sphinxpark. Waar heeft de stad behoefte aan? Meer informatie: www.facebook.com/sphinxparkmaastricht.

 • Het Frontenpark (start ideevorming en programmering oktober 2013). Het nieuwe Frontenpark komt als verbindende schakel tussen het Bassin, Bosscherveld en de omliggende buurten te liggen. Is er in het toekomstige Frontenpark naast natuur en cultuurhistorie ook ruimte voor cultuur, bedrijvigheid en ontmoetingsplekken? Hoe kunnen inwoners en organisaties samen het park vormgeven? Wat kan het Frontenpark betekenen voor de omliggende buurten en ontwikkelingen? Meer informatie: www.frontenpark.nl.


Het experiment park van de toekomst is inmiddels afgerond. Het tijdelijke Sphinxpark hield vanaf oktober 2013 op te bestaan. Op symbolische wijze is de energie uit het Sphinxpark overgebracht naar het Frontenpark. Daar is een proces van ideevorming en gebiedsprogrammering gestart, met ruimte voor culturele activiteiten, lokale initiatieven en bescherming van historische (natuur)waarden. De resultaten en lessen uit dit experiment kunt u terugvinden in het LABjournaal, onderaan deze pagina.
Afbeeldingen
Frontenpark vanaf ingang Cabergerweg.
Partners
 • Gemeente Maastricht (initiator, eigenaar)
 • Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (adviseur vanuit potentie, ontwikkelpartner)
 • Stichting Maastricht Vestingstad (adviseur, met name vanuit behoud)
 • VVV (adviseur vanuit potentie, ontwikkelpartner en gebruiker)
 • Culturele instellingen o.a. filmhuis, kunstacademie (gebruikers, ontwikkelpartners?)
 • ICIS (adviseur, betrokken bij Sustainable Urban Neighbourhoods)
 • Rijksdienst voor cultureel erfgoed (adviseur, met name vanuit potentie en kansen)
 • Inwoners van de stad (gebruikers, ontwikkelpartners?)
 • Natuurmonumenten (adviseur, met name vanuit behoud )
Onderzoeksvragen en aandachtspunten

Doel van dit experiment is om antwoord te geven op de hoofdvraag: hoe ziet het park van de toekomst er uit? En hoe wordt deze in de toekomst ontwikkeld? Deze vragen zijn beantwoord aan de hand van een aantal subdoelstellingen.

Allereerst via een open dialoog te komen tot een programma met concrete activiteiten/functies voor het Sphinxpark die een invulling geven aan de wensen en behoeften van de inwoners van de stad als het gaat om de functie van een park in de 21e eeuw. Indien mogelijk zou de invulling/activiteiten na sluiting van het tijdelijke Sphinxpark naar het toekomstige Frontenpark gebracht kunnen worden. Zo wordt de ‘energie’ als het ware doorgegeven.

Tweede subdoelstelling is om via een open planproces met de betreffende stakeholders te komen tot een visie voor het Frontenpark welke stapsgewijs vanaf 2013 gerealiseerd kan worden en waarin ruimte is voor elementen die belangrijk zijn voor het park van de toekomst en participatie van inwoners en stakeholders.

 • Wat is de rol van een park voor een stad en haar gebruikers  in de 21e eeuw?
 • Hoe geef je beleidsparticipatie vorm via een open proces met stakeholders al in de ontwerpfase ‘aan tafel’ ?
 • Wie is de eindgebruiker van het gebied? Welke verantwoordelijkheid willen de gebruikers op zich nemen en in ruil waarvoor?
 • Hoe creëer je verbindingen in fysiek zin (op lokaal niveau, parkniveau en stadsniveau), economisch zin (financiële dragers, beheer) alsook tussen verleden en toekomst (identiteit respecteren, maar iets nieuws willen en kunnen toevoegen)?
LABjournaal
Maastricht-LAB_LABjournaal_EXP01.pdf
(2.90 Mb)