PROJECT

Operatie Steenbreek

Omschrijving

TEGELS ERUIT, TUIN ERIN!DOE MEE MET OPERATIE STEENBREEK!
Het Maastricht-LAB roept woningeigenaren en huurders op de ruimte rond uw huis te vergroenen en mee te doen met Operatie Steenbreek. Onder het motto Tegels eruit, Tuin erin! worden woningeigenaren en huurders opgeroepen hun voor-of achtertuin te veranderen van een betegelde plek naar een groene en bloeiende tuin. Deze vergroening is nodig om de gevolgen van de klimaatveranderingen beter op te vangen. Maar ook om een prettigere, groenere buurt te creëren!

Initiatiefnemer van Operatie Steenbreek in Maastricht is Carijn Beumer, onderzoeker van ICIS/ Maastricht University. In samenwerking met het Maastricht-LAB start een stadsbrede campagne om de verschillende voordelen van een groene tuin onder de aandacht te brengen bij de bewoners van Maastricht. Daarnaast worden er gerichte acties en activiteiten in een aantal wijken georganiseerd. De campagne loopt van 30 juni tot 30 november en iedereen kan meedoen.

Doet u mee?
Bent u een woningeigenaar of huurder in Maastricht en wilt u uw voor- of achtertuin veranderen van een verharde plek naar een groene en bloeiende tuin? Meld u dan aan via info@maastrichtlab.nl. U hebt van 30 juni tot en met 30 november 2015 de tijd om de plek om uw huis te vergroenen. Meld u zo snel mogelijk aan en stuur een foto mee van uw tuin zoals die nu is. En tegen de tijd dat u klaar bent, stuurt u ons een foto van het resultaat. U kunt ons tot uiterlijk 30 november laten zien hoe de plek rond uw huis is veranderd.

De tien mooiste en meest bijzondere tuinen winnen een waardebon van €100 te besteden bij een tuincentrum! Een onafhankelijke jury selecteert 10 winnaars. De jury bekijkt of de nieuwe situatie bijdraagt aan meer verscheidenheid voor plant en dier, creativiteit en zichtbaarheid in de straat. Daarbij kijken we onder andere naar het percentage tuin dat er bij is gekomen vergeleken met de beginsituatie. En het percentage tegels dat is vervangen door planten en struiken. We maken de winnaars bekend op maandagavond 14 december tijdens een feestelijk event voor alle deelnemers en partners van Operatie Steenbreek!

Buurtgerichte activiteiten
Naast een publiekscampagne gaan de partners van Operatie Steenbreek met gerichte activiteiten en acties aan de slag om bewoners mee te krijgen hun tuinen te vergroenen. Dit om de relatie tussen versteende tuinen, overbelasting van de riolering en hittestress in wijken nader te onderzoeken en aan te pakken. In wijken als Mariaberg en Heer is wateroverlast bijvoorbeeld een probleem en in de wijken Heugemerveld en Hazendans is meer sprake van hittestress. De komende tijd onderzoeken de partners van Operatie Steenbreek in welke buurten zij actief aan de slag gaan.

Tips & Trics
Operatie Steenbreek organiseert tot 30 november 2015 verschillende activiteiten om u te helpen de ruimte om uw huis groener en aantrekkelijker te maken. Dat doen we samen met andere partijen uit de stad. We informeren u over onze activiteiten via de Facebook, Twitter en onze website.

Noteer alvast in uw agenda!
Zaterdag 11 juli staat Operatie Steenbreek bij Intratuin Maastricht, Molensingel 87. Van 10.00 tot 16.00 uur krijgt u antwoord op uw vragen over Operatie Steenbreek. Een team met vrijwilligers van het Centrum voor Natuur en Milieueducatie (CNME) en Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid Maastricht (IVN) staan klaar om u te adviseren over het vergroenen van uw woonomgeving.

Handige links!
Ook op internet vindt u handige tips & trics om uw tuin eenvoudig te vergroenen. Kijk eens op:
- Tips voor een onderhoudsarme en groene tuin 
- Tips voor een onderhoudsarme en groene tuin
- Kenmerken en trends voor een duurzame tuin
- Een handige overzichtsite met veel tips & trics van de gemeente Rotterdam
- 100 tips voor een duurzame tuin met respect voor biodiversiteit
- Maak van je tuin een natuurgebied! 
- 52 tips voor de biodiversiteit

Inspiratie en informatie
Als u het leuk vindt, komt onze stadsreporter bij u langs om te horen waarom u mee doet met Operatie Steenbreek en om de veranderingen in uw tuin in beeld te brengen. U kunt ook zelf de veranderingen laten zien en foto’s opsturen! Met goede voorbeelden willen we bewoners in de stad die nu nog vooral tegels en stenen om hun huis hebben, inspireren er een groene ruimte van te maken.

Landelijke campagne
Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief met als doel om burgers te enthousiasmeren hun tuinen te ontstenen en te vergroenen. Zes steden in Nederland doen hier aan mee, waaronder Maastricht. Elke stad doet dit op zijn eigen manier. Meer informatie over de landelijke campagne vindt u op www.operatiesteenbreek.nl, via de Facebookpagina www.facebook.nl/operatiesteenbreek en via het Twitteraccount: @OpSteenbreek.
Initiatiefnemer

Carijn Beumer is onderzoeker bij ICIS/ Maastricht University: het duurzame onderzoek- en onderwijsinstituut van de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is Carijn één van de initiatiefnemers van de landelijke campagne Operatie Steenbreek. In de landelijke organisatie vervult Carijn de rol van onderzoekscoördinator. In Maastricht is Carijn initiatiefnemer en projectleider.

Rol lab

De gemeente Maastricht heeft zich voor twee jaar verbonden aan de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Dat betekent dat de stad Maastricht tot april 2017 onderdeel is van deze landelijke coalitie.

Het Maastricht-LAB is partner en aanjager in dit project. Wij gaan aan de slag met:
1. Het op gang brengen van een beweging in de stad die zich inzet voor het vergroenen van hun woon en leefomgeving. Iedereen kan meedoen! Bewoners, organisaties en ondernemers.
2. Analyse van de aandachtsgebieden in Maastricht, waarin onder andere wordt onderzocht of er een relatie is tussen de overbelasting van het rioolsysteem en een versteende omgeving.

Onderzoeksvragen
  • Welke kennis en informatie is al beschikbaar, om het ontstenen en vergroenen van tuinen te vereenvoudigen?
  • Hoe sterk is de relatie tussen verstening van particuliere tuinen en vraagstukken als waterbeheer, biodiversiteit en hittestress in de stad?
  • Met welke activiteiten en acties kan je verschillende partijen stimuleren om mee te doen? Hoe geef je dit proces van cocreatie vorm, waarbij bewoners, eigenaren, overheden, commerciële organisaties en andere partijen betrokken zijn?
  • Welke spin-off aan nieuwe activiteiten en projecten ontstaat er, zodra je via Operatie Steenbreek een beroep doet op de creativiteit en energie uit de stad?
  • Wat is de rol van de lokale overheid in dit proces, waarbij particuliere partijen (eigenaren, bewoners) worden aangesproken om mee te doen aan een project dat ook een publiek belang dient (een duurzame, groene en klimaatvriendelijke stad)?
  • Welke communicatiestrategie is nodig om het bewustwordingsproces in de stad een impuls te geven?
Stand van zaken

Op 30 juni start Operatie Steenbreek Maastricht met een stadsbrede campagne. Iedereen kan meedoen om de tuinen te ontstenen en te vergroenen. Tot 30 november organiseert het Maastricht-LAB diverse activiteiten om dit proces te stimuleren. Een afsluitend event vindt plaats op maandagavond 14 december.

Daarnaast gaat het Maastricht-LAB, samen met de initiatiefnemer en de gemeente Maastricht, actief aan de slag met de belangrijkste aandachtsgebieden in Maastricht. Daar worden vervolgens gerichte activiteiten en acties georganiseerd om tuinen te vergroenen.