PROJECT #03

Brandweerkazerne, Belvédère

Omschrijving
De voormalige brandweerkazerne in de Capucijnenstraat heeft jarenlang een tijdelijke invulling gehad. In de afgelopen 10 jaar is dit pand in tijdelijk gebruik geweest door SAM, waarbij kunstenaars een geringe huur betaalden (gas, water, licht). In die tijd is de staat van het gebouw verslechterd waardoor bouwtechnische ingrepen nodig waren. Herstelwerkzaamheden voor betonrot en lekkage zijn noodzakelijk om een renovatie rendabel te maken. Omdat de Capucijnenstraat een belangrijke aanloopstraat is en ook het Belvédère-gebied met de binnenstad verbindt, heeft de herontwikkeling van de brandweerkazerne de potentie zowel een dynamische, creatieve, interactieve en levendige ontmoetingsplek te worden voor het Statenkwartier en een animator voor de ontwikkeling van Belvédère en het Nutsterrein.

Het Maastricht-LAB is gevraagd om als procesvormgever een solidair concept te ontwikkelen voor de invulling van de brandweerkazerne en deze als richtlijn toe te passen voor de realisatie. Een proces dat moet leiden tot een gedeeld concept met lokale betrokkenheid en waarin gezamenlijke belangen centraal staan. Potentiële gebruikers en de buurt zijn van begin af aan in dit proces meegenomen. Belangrijkste uitgangspunten zijn:

- dynamiek, creativiteit, interactie en levendigheid creëren
- een ontmoetingsplek zijn voor en een uitstraling realiseren naar de omgeving en de ontwikkeling van Belvédère, door verschillende publieksgerichte functies en creatieve werkruimte in het pand te plaatsen
- zoeken naar optimale synergie tussen de verschillende gebruikers
- de investering en de exploitatielasten met huur in 10 jaar terug verdienen.

Gedurende het proces is gebleken dat de realisatie van het concept op korte termijn mogelijk is, maar niet met alle potentiële gebruikers. Deze conclusies zijn door het Maastricht-LAB neergelegd bij de gemeente Maastricht, met een advies om het concept uit te werken met de potentiële gebruikers die zich financieel kunnen committeren en waartussen inhoudelijke synergie bestaat.

Met het advies aan de gemeente Maastricht is dit experiment van het Maastricht-LAB formeel afgerond. Het college van B&W heeft het advies van het LAB overgenomen, en heeft de WOM Belvédère opdracht gegeven het concept verder uit te werken en te realiseren. Meer informatie vindt u terug op de website van De Brandweer.
Afbeeldingen
Partners
 • Gemeente Maastricht (eigenaar pand)
 • Fashion Clash (gebruiker, ontwikkelpartner)
 • Studio Stad (gebruiker, ontwikkelpartner)
 • CNME (gebruiker, ontwikkelpartner)
 • Café Zondag (gebruiker, ontwikkelpartner)
 • FABlab (gebruiker, ontwikkelpartner)
 • diverse culturele instellingen (potentiele gebruikers en adviseurs)
 • buurtkader (belanghebbende, gebruiker en ontwikkelpartner)
 • Stichting Ateliers Maastricht (adviseur en ontwikkelpartner)
 • inwoners (belanghebbenden)
 • overige initiatiefnemers (ontwikkelpartners)
Onderzoeksvragen en aandachtspunten
 • Hoe ontwikkel je een concept voor herbestemming, waarbij potentiële eindgebruikers van begin af aan betrokken zijn?
 • Hoe zorg je dat verschillende belangen van partijen worden verenigd in één concept, gericht op een publieke ontmoetingsplek voor de wijk en de stad?
 • Welk financieel model kan worden toegepast om de herbestemming van een gebouw mogelijk te maken, met voornamelijk startende ondernemers als huurders?
 • Welke rol heeft het Maastricht-LAB als vormgever van een open proces?
 • Wat kunnen we leren van succesvolle (inter)nationale projecten elders?
LABjournaal
Maastricht-LAB_LABjournaal_EXP03.pdf
(3.84 Mb)