Nieuw Project

Wij zijn op zoek naar nieuwe projecten!

Wilt u met uw project op een vernieuwende wijze aan de slag in de stad? Of heeft u een idee of vraagstuk dat u graag wilt onderzoeken en toetsen? En wilt u van het platform, netwerk en beschikbare kennis van het Maastricht-LAB gebruik maken? Meld u dan aan met uw project bij het Maastricht-LAB! Wij zijn op zoek naar initiatiefnemers, die ervan overtuigd zijn dat zij met hun project een bijdrage kunnen leveren aan een nieuwe manier van stadsontwikkeling.

Welke rol kan het Maastricht-LAB spelen?

Als aanjager kunnen wij hier een bijdrage aan leveren, door het proces van onderzoek tot uitvoering te versnellen en te verrijken. Dat doen wij door u als initiatiefnemer te informeren over de mogelijkheden, u te verbinden met mogelijke partners en u te adviseren over vervolgstappen in uw proces. Zo kunt u sneller aan de slag met de uitvoering van uw project. De gemeentelijke organisatie wordt hier als partner in meegenomen. Het Maastricht-LAB biedt deze diensten kosteloos aan.

Het Maastricht-LAB is echter geen ruimteaanbieder, makelaar of uitvoeringsmachine. Het LAB is dan ook geen projecteigenaar zodra u zich aanmeldt met een project. U als initiatiefnemer blijft verantwoordelijk voor de realisering van uw project. Het LAB kan als katalysator uw project verrijken en versnellen.

Wat zijn onze criteria?

– het project moet vernieuwend zijn en bijdragen aan een nieuwe manier van stadsontwikkeling (inhoud)
– het project moet leiden tot waardecreatie in brede zin (economisch, fysiek, sociaal)
– het project moet een voorbeeldfunctie hebben voor de stad en/of overdraagbaar zijn naar andere plekken in de stad (exemplarisch)
– de initiatiefnemer moet eindverantwoordelijkheid kunnen dragen voor het project (projecteigenaar).

Wat kunnen wij u bieden?

– advies om uw project te verrijken
– het gezamenlijk in kaart brengen van randvoorwaarden en kansen van uw project
– u verbinden met betrokken partijen en interessante partners
– een platform om uw casus of vraagstuk publiekelijk te agenderen
– directe verbinding met de gemeente Maastricht

Wat verwachten wij van u als initiatiefnemer van een project?

– u blijft eindverantwoordelijk voor de realisering van uw project
– u heeft tijd en/of middelen beschikbaar om als projecteigenaar het project te trekken en u kunt de haalbaarheid van het project aantonen
– u bent ervan overtuigd dat u met uw project een (maatschappelijke) meerwaarde creĆ«ert en bijdraagt aan een nieuwe manier van stadsontwikkeling

Sluit uw project aan bij deze denk- en werkwijze? Meld u dan aan via onderstaand formulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om te bespreken of uw project in samenwerking met het Maastricht-LAB kan worden opgepakt.

  • aanmelden

  • * Verplichte velden